Obavijest proizvođačima uljane repice

Već početkom mjeseca ožujka o.g. (2.3.) upućena je proizvođačima uljane repice obavijest o potrebama praćenja i suzbijanja proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus), a naknadno prije 15-ak dana (11.3.) upozorenje o praćenju populacije i mogućem usmjerenom suzbijanju repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) (razlog tome su bilo neobično toplo razdoblje krajem veljače i početkom ožujka o.g.)! Zadnji optimalni rokovi za suzbijanje proljetnih repičinih pipa bili su dani 9.-11.3., a naknado je proteklog tjedna u danima 17.-19.3. trebalo započeti sa suzbijanjem repičina sjajnika!  Ipak, ovog tjedna u danima 22.3.-25.3. bilo je neobično hladno (vidi Tablicu 1.), a hladnoću je dodatno pojačavao izražen sjeverni vjetar!

Tablica 1. Najniže jutarnje dnevne temperature tijekom zadnja četiri dana na nekim mjernim mjestima u Međimurju (od istočnog ili “donjeg” dijela prema zapadnom ili “gornjem” dijelu Županije)(mjerne stanice “iMetos”):

Datum Kotoriba D.Dubrava Sv.Juraj/T. Belica Novakovec M.Središće Trnovčak
22.3 -0,55°C -0,1°C -0,3°C -0,4°C -0,62°C -0,7°C -0,9°C
23.3. -2,5°C -2,6°C -2,85°C -2,6°C -2,7°C -2,9°C -3,2°C
24.3. -1,2°C -1,4°C -1,7°C -1,5°C -1,7°C -1,4°C -2,4°C
25.3. -0,9°C -0,8°C -0,7°C -0,6°C -0,6°C -0,8°C -1,8°C

 

Zbog niskih temperatura i hladnog sjevernog vjetra u danima 22.3.-25.3. 2020. (vidi Tablicu 1.) proizvođačima uljane repice preporučujemo da provjere zdravstveno stanje generativnih (cvjetnih) organa radi mogućih šteta od smrzavanja!

Oborine smo ovog mjeseca bilježili u ukupnoj količini 30-ak mm (zadnjih dana padale su manje količine snijega – susnježice), ali zbog izraženih vjetrova sadržaj vlage u površinskim slojevima je 22-24 %! Nakon provedenih kasno-zimskih gnojidba, u takvim uvjetima smo prije navedenih prohladno-snježnog razdoblja bilježili dobar rast i razvoj zimskih usjeva, poglavito uljane repice!

U naredna 2-3- dana očekujemo porast dnevnih temperatura na vrijednosti 14-16°C, ali početkom i sredinom idućeg tjedna ponovno nešto hladnije razdoblje sa vrijednostima od -2 do +9°C!

Aktivnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) naročito je izražena na temperaturama većim od 15°C, pa tih dana oštećuju pupove repice još dok su još potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu pokrivenom lišćem (npr. zabilježeno danima 27.-20.3. (tih je dana većina proizvođača provodila njegovo usmjereno suzbijanje)! Jače oštećeni pupovi ne cvatu, a iskustva pokazuju da na poljima uljane repice gdje se ovaj štetnik ne suzbija prinos može biti dvostruko umanjen!

Tablica 2. Kritično brojevi repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) ovisno o stadiju razvoja usjeva:

Razvojni stadij uljane repice Kritičan broj repičina sjajnika
Stadij D1 (pupovi još pokriveni lišćem) 0,8-1 kukac po terminalnom cvatu
Stadij D2 (pupovi još stisnuti) 1-1,5 kukac po terminalnom cvatu
Stadij E (početak diferencijacije pupova) 2-3 kukca po terminalnom cvatu
Stadij F1 (početak cvatnje) Ne koristiti insekticide!

 

U Tablici 2. su navedeni kritični brojevi repičina sjajnika po terminalnim cvatovima a prema razvojnom stadiju uljane repice! Budući u narednih nekoliko dana ponovno očekujemo porast temperature  na vrijednosti do 16°C, ponovno upućujemo proizvođače na zdravstvene preglede usjeva (naročito ako mjere zaštite nisu provodili u danima 17.-20.3. 2020.), te prema potrebi poduzeti mjere suzbijanja dopuštenim i dovoljno učinkovitim insekticidima za tu namjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U VRIJEME KADA USJEVI ULJANE REPICE ZAPOČINJU CVATNJOM VIŠE NIJE DOZVOLJENA PRIMJENA INSEKTICIDA (vidi Tablicu 2.)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u središnjoj su Hrvatskoj sve testirane populacije bile osjetljive na klorpirifos, dok je određeni postotak (od 16 do 90 %) populacije ovog štetnika rezistentno (otporno) na primjenu djelatnih tvari iz skupine sintetskih piretroida (esfenvalerat, deltametrin, lambda-cihalotrin, cipermetrin). Također, prvi je puta zabilježena rezistentnost repičina sjajnika na neonikotinoide (tiakloprid) (u 2018.), dok tijekom 2019. na acetamiprid i tiakloprid niti jedna populacija repičina sjajnika nije bila osjetljiva (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Insekticidima na osnovi klorpirifos-etila je 16.2. 2020. godine ukinuta registracija, krajnji rok za prodaju zaliha je 16.3. 2020. a krajnji rok za primjenu zaliha je 16.4. 2020.! Registracija pripravcima na osnovi tiakloprida vrijedi do 3.8. 2020., krajnji rok za prodaju zaliha je 3.11. 2020., a krajnji rok za primjenu zaliha je 3.2. 2021.!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Usmjereno kemijsko suzbijanje je važno provesti barem desetak dana prije početka cvatnje uljane repice, što je važno i radi zaštite oprašivača (domaće pčele)! Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane su mjere za zaštitu pčela.

Neke skupine insekticida (npr. sintetski piretroidi) ograničene su u integriranoj zaštiti bilja na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

Od početka 2020. bilježimo manjak oborina u odnosu na očekivane prosjeke! U takvim uvjetima nismo bilježili jaču pojavu gljivičnih bolesti uljane repice (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria) kao nekih ranijih sezona! Prema iskustvima iz ranijih sezone, poštivanom plodoredu i mogućim prvim znakovima bolesti, moguće je u završnim aplikacijama prije početka cvatnje primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za suzbijanje dominantnih bolesti uljane repice (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis