Obavijest proizvođačima agruma

Proizvođači agruma koji nisu proveli preventivnu mjeru zaštite nasada agruma od  uzročnika bakterijskih i gljivičnih oboljenja mogu to učiniti dok pup ne krene. U razvojnom stadiju mirovanja pupa mogu se primijeniti pripravci na osnovi bakra: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kako bi se učinkovito suzbili prezimljujući oblici štitastih uši, lisnih uši i grinja bakrenom pripravku je uputno dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja. Zaštitu je moguće napraviti i pripravkom koji je kombinacija bakrenog hidroksida i parafinskog ulja.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis