Obavijest proizvođačima mladog luka!

Mladi luk uzgaja se iz presadnica a vadi se u vrijeme Uskrsnih blagdana. Obzirom na kratku vegetaciju ( od sadnje na stalno mjesto pa do berbe oko  30-40 dana), intenzivan porast  i ograničenja u korištenju zaštitnih sredstava, preporučam preventivnu zaštitu luka protiv plamenjače ( Peronospora destructor)  i sive plijesni ( Botrytis cinerea).

Jedini registrirani fungicid za tu namjenu je Neoram WG  sa karencom 3 dana. Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35 % (250-350 g/100 l vode).

U mladom luku insekticidi nisu dozvoljeni!

Od dozvoljenih herbicida, u slučaju uzgoja na otvorenom, dozvoljena je primjena Focusa ultra ( K 42d, suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova) i Filon 80 EC (K 70 d, suzbijanje jednogodišnjih široklisnih i travnih korova).

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis