Obavijest proizvođačima uljane repice

Proizvođačima uljane repice preporučamo obilazak usjeva, jer je uočena pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnijeg štetnika uljane repice.

 

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

  • Cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 do 1 sjajnik/terminalni cvat
  • Pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalni cvat
  • Početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalni cvat

Za suzbijanje repičinog sjajnika mogu se koristiti slijedeći preparati: Biscaya, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Sindoxa i sl.

 Dozvolu za suzbijanje sjajnika imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, Fastac 10 EC, Fasthrin 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci, Poleci Plus, Karate Zeon, Karis 10 CS, Cyclone, Vantex, Sumialfa  5 FL i dr.), ali njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika je upitna. Naime, prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis