Obavijest proizvođačima češnjaka i luka

Porastom temperatura javlja se opasnost od napada češnjakove  muhe (Helomyza lurida) i lukove muhe (Delia antiqua). Kako u našoj zemlji nema registriranih preparata za njihovo suzbijanje preporuča se u usjevu postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude. Prekrivanje manjih površina nasada češnjaka i luka paučinastom folijom smanjujemo napad češnjakove i lukove muhe.

Isto tako preporuča se postaviti i plave ljepljive ploče za kontrolu tripsa. Preparati koji su registrirani za suzbijanje tripsa su: DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480 (sredstvu uskoro ističe registracija pa je zadnji rok za primjenu zaliha 3.02.2021), LASER, ROGOR 40 (sredstvu ističe registracija te je krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020.).

Za suzbijanje širokolisnih korova dozvolu ima LENTAGRAN 40 WP, za suzbijanje uskolisnih korova imaju AGIL 100 EC, FOCUS ULTRA, SELECT SUPER dok se BUTISAN S, FILON 80 EC, STOMP AQUA mogu koristiti za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Navedeni herbicidi primjenjuju se nakon nicanja češnjaka pa do stadija razvoja „biča“ ili do stadija razvoja 2-3 lista, ovisno o pojedinom herbicidu.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

Pripremi za ispis