Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Kako nas zadnjih tjedana prate neuobičajeno visoke temperature za početak godine, potrebno izvršiti preventivnu zaštitu nasada.

Zaštita malina i kupina trebala bi se zasnivati na odstranjivanju dvogodišnjih izdanaka iz nasada. Na izdancima možemo vidjeti tipične znakove (ovalne srebrnkaste pjege sa crnim točkicama) koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze, takve izdanke obavezno je iznijeti iz nasada i spaliti da bi se spriječilo danje širenje bolesti. Također je potrebno odstraniti izdanke na kojima se primijete zadebljala mjesta nastala kao posljedica napada malinova prstenara (Agrilus aurichalceus) i malinine mušice galice (Lasioptera rubi).

Najznačajnije štete koje bilježimo na borovnicama jesu od paleži cvijeta i truleži boba (Monilinia vaccinii-coymbosi). Kako uzročnik ove bolesti prezimi na mumificiranim plodovima, veoma je bitno takve plodove iznesu iz nasada kako bi se spriječilo danje širenje bolesti. Nakon rezidbe potrebno je provesti preventivnu zaštitu nasada od infekcije uzročnicima gljivičnih bolesti, nekim od pripravaka na bazi bakra ili kombinacijom (bakar i mineralno ulje). Na bobičastom voću (američka borovnica, sibirska borovnica, ribiz, ogrozd) može se koristiti pripravak Nordox 75 WG a u nasadima maline dozvoljen je i pripravak Champion WG 50.

Navedeni pripravci mogu se koristiti i u ekološkoj proizvodnji!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail:Ivana.Cesek@mps.hr

 

Pripremi za ispis