Četvrti pčelarski NEFERTITI demo-događaj

Četvrti pčelarski NEFERTITI demo-događaj u Hrvatskoj održan je u Starim Jankovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji u srijedu 4.prosinca 2019.g. Teoretski dio polaznici demonstracijske radionice odslušali su u prostorijama Centra kompetencija – hrana i bioekonomija d.o.o, a praktični dio na OPG-u Višnjić uz aktivno sudjelovanje svih demo-farmera, inovacijskih aktera i svih ostalih polaznika.

Treba podsjetiti da je demonstracijski događaj organiziran u okviru projekta NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration)koji je financiran sredstvima iz programa za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020 u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 772705. Unutar projekta postoji 10 tematskih mreža i regionalnih podmreža (HUB-ova). Smisao projekta je stvaranje dodatne vrijednosti kroz razmjenu znanja i iskustava, poticanje prijenosa inovacija, razvoj peer to peer učenja te rad na boljoj povezanosti mreža između poljoprivrednih gospodarstva diljem Europe.

                                      

Vođenje uspješne proizvodnje danas zahtjeva primjenu modernih sustava transporta i mehanizacije. Sustavi transporta unutar gospodarstva podrazumijevaju opremu za manipulaciju sa košnicama, okvirima i spremnicima za skladištenje meda, dok sustavi transporta izvan gospodarstva podrazumijevaju opremu za seljenje pčelinjih zajednica. Oprema u pčelarskoj proizvodnji se intenzivno mijenja i postaje sve sofisticiranija, te su potrebna određena nova znanja prilikom nabave i korištenja. Glavni cilj događaja je upoznati sudionike sa sustavima transporta i mehanizacije u pčelarskoj proizvodnji.

Polaznici demonstracijskog događaja aktivno su sudjelovali tijekom radionice pa se otvorila plodonosna rasprava o načinima selidbe, transporta pčelinjih zajednica, kao i odabira opreme za vrcanje. Razumljivo, dugujemo posebnu zahvalu inovacijskih akterima gosp.Stanku Čuljku, potpredsjedniku HPS-a, i gosp. Branku Višnjiću te načelniku općine Stari Jankovci gosp. Sudareviću na pomoći oko organizacije i provedbe demo-radionice.

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.

voditelj HUB 10

Igor Petrović dipl.ing.agr.

Član HUB 10

Pripremi za ispis