Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica (o.ječam, o.pšenica, pšenoraž, o.zob) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primjena herbicida u jesen i to u periodu nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijena tri lista.

Korovi koji najčešće niču i prezimljuju s usjevom možemo podijeliti u dvije skupine U jesenskom periodu zajedno s usjevom prezimljuju korovi iz skupina:

  1. Širokolisnih korova s vrstama: priljepača, divlji mak, mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, čestoslavica, maćuhica, pastirska torbica i
  2. uskolisnih ili travnih korova koji većinom niču u jesen: slakoperka (paulj) – vrlo čest korov posljednjih godina u usjevima pšenice, divlja zob, vlasnjača (Poa), mišji repak.

Nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New, Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis