Poziv na Javnu berbu komparativnog pokusa kukuruza u Osječko-baranjskoj županiji

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva,  u suradnji sa  Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek,  pozivaju Vas na javnu berbu komparativnog pokusa hibrida kukuruza zasijanih u zajedničkom projektu sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama na području RH .

 

Lokacija javne berbe  je  pokušalište TENJA fakulteta na cesti Osijek-Klisa (preko puta rasadnika Karolina), a  vrijeme održavanja 10.10.2019. s početkom u 10,00 sati.

 

U pokusu je zastupljeno 48 hibrida FAO skupina: 300, 400 i 500, s ciljem utvrđivanja komercijalnih vrijednosti zrna kukuruza, zasijanih na 4 različite regionalne lokacije RH (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija).

 

Pripremi za ispis