Provedba projekta PRIZEFISH

Provedba projekta PRIZEFISH “Upravljanja eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda”  započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak se očekuje 30. lipnja 2021. godine.

Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

   U Splitu je od 16.do 18. rujna 2019. godine zaključena prva faza provedbe projekta sastankom hrvatskih i talijanskih projektnih partnera. U prvoj fazi provedbe projekta provedeno je mapiranje te je napravljen pregled ribolovnih aktivnosti koji se tradicionalno izvode na hrvatskoj i na talijanskoj strani Jadrana. Na temelju dobivenih podataka od  ribarskih organizacija proizvođača koje su kao partneri uključeni u provedbu projekta na hrvatskoj strani – RZ „Omega 3“ i RZ „Istra“, a na talijanskoj strani – organizacija proizvođača Bivalvija, te partnera Ministarstva poljoprivrede RH – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Zadarska županija izradila je prvo Izvješće o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta riba.

Naglašeni su glavni ciljevi projekta: uvođenje novih inovativnih tehnoloških rješenja, dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva kroz eko certificiranje i održiv ribolov te korištenje marketinških aktivnosti gotovih proizvoda.

Tijekom trodnevnog sastanka projektnih partnera, predstavljeno je zajedničko izvješće o napretku projekta te se raspravljalo o financijskim pitanjima i stanjima postignuća prema ciljnim grupama projekta.

Definirani su projektni zadaci za ostvarivanje ciljeva projekta kao što su izrada baze podataka ribara, organizacija proizvođača, lokalnih akcijskih grupa i ostalih dionika u ribarskom sektoru.

Nositelj projekta je Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni. Partneri u projektu sa hrvatske strane su; Zadarska županija, Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Ribarska zadruga Omega 3 (Kali), Ribarska zadruga Istra (Poreč), Ministarstvo poljoprivrede RH – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije (Split) te s talijanske strane Nacionalno istraživačko vijeće (Rim), ASSAM – Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA – istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola ‘Remo Brindisi’ (Lido degli Estensi, Comacchio), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku – OGS (Sgonico), Organizacija proizvođača školjkaša Venecijanske lagune (Venecija), Regija Emilia Romagna (Bologna) te Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni.

Projekt ima za cilj razvoj prekograničnog opskrbnog lanca u ribarstvu kako bi osigurao održivost ribarskog sektora na Jadranu. Rezultati projekta će biti uvođenje novih tehnoloških rješenja i korištenje selektivnih ribolovnih alata te certificirani i promovirani novi proizvodi ribarstva. Također aktivnosti projekta usmjerene su na razvoj i implementaciju inovativnih ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću koje donose eko oznake kako bi se osigurala ekonomska, ekološka i socijalna održivost ribarskog sektora.

Ukupni proračun projekta iznosi 3.117.680,00 milijuna EUR-a,  od čega je sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 2.650.028,00 EUR-a. Proračun Ministarstva poljoprivrede RH – Uprava za  stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, iznosi 74.500,00 eura, sufinancirana s 85%  ERDF sredstvima u iznosu od 63.325,00 eura.

Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici ‘Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!’

 

Tihana Šundov, dipl. ing. pomorske tehnologije,
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Pripremi za ispis