Obavijest proizvođačima jabuka

U nasadima jabuka i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips) te je potrebno redovito obavlajti zaštiu nekim od registriranih insekticida kraće karence: Affirm (K 7), Affirm Opti (K 7), Coragen 20 SC (K 14), Mospilan 20 SG (K 14), Calypso SC 480 (K 14), Delegate 250 WG  (K 7) i dr.

Za posljednje zaštite plodova jabuka od bolesti preporučamo primjenu fungicida kraće karence te upozoravamo da je potrebno voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena nekog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj dozi i propisanoj karenci kako bi se izbjegli nedozvoljeni ostaci pesticida na plodovima jabuka.

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis