Obavijest vinogradarima

Preporučujemo vinogradarima da prije najavljenih oborina obave još jednu zaštitu vinograda u zoni grožđa protiv uzročnika pepelnice ((Erysiphe necator) i sive pljesni( Botrytis cinerea).

Prilikom izbora pripravka voditi računa o zastupljenom sortimenu i vremenu planirane berbe te prema tome izabrati sredstvo s odgovarajućom karencom.

Za pepelnicu može se koristiti:

LUNA EXPERIENCE-( karenca 14 dana),

DYNALI-( karenca 21 dan),

VIVANDO, TALENDO, COLLIS, TOPAS 100EC-( karenca 28 dana)

DOMARK 40 ME-( karenca 35 dana)

FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW-(karenca 42 dana) i  drugi.

Za sivu plijesan može se koristit jedan od pripravaka:

TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE-( karenca 21 dan)

CANTUS , PYRUS 400 EC (- karenca 28 dana) i dr.

Radi očuvanja lisne mase od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) korisno je provesti zaštitu jednim od pripravaka na osnovi bakra.

NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, KUPROPIN, CHAMPION/50 WG/FLOW, BORDOŠKA JUHA -( karenca 35 dana) i dr.

  • Sve navedene karence se odnose na vinske sorte.

Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Silvija Marušić.dipl.ing.agr.

Silvija.Marusic@mps.hr

Pripremi za ispis