Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore(Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Mystic E, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Luna Experience, Vivando SC, Difcor EC, Falcon 460 EC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata: Galben F, Fantic F, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold R, Ridomil Gold MZ, Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat.

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis