Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama treće usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje

Prije dvanaest dana upućena je preporuka o drugoj zaštiti vinograda nakon cvatnje (27.6. 2019.), a samo deset dana ranije preporuka o zaštiti vinograda neposredno nakon cvatnje (17.6. 2019.)!

Iznadprosječno je toplo (vruće), vlažno i sparno, te se nastavlja neuobičajeni vremenski trend koji značajno odstupa od višegodišnjih prosjeka  još od početka mjeseca svibnja o.g.!

VAŽNO: Samo u prvih tjedan dana mjeseca srpnja o.g. na mjernom lokalitetu Orehovčak (Železna Gora, općina Štrigova) (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) izmjereno je 56,7 mm padalina. Pritom je bilo vrlo vruće i sparno! Premda su u prvom tjednu mjeseca srpnja o.g. najviše dnevne temperature u vinogorju bile vrlo visoke (najčešće od 30,2°-33,3°C) prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja bile u rasponu od 80-86 %. Vrlo vruće i sparno vremensko razdoblje zabilježili smo i zadnjeg tjedna proteklog mjeseca lipnja! U takvim uvjetima tijekom druge polovice mjeseca lipnja i prvih tjedan dana mjeseca srpnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnijih bolesti vinove loze: plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). VAŽNO: Budući je gotovo cjelokupna lipanjska količina oborina (64,4, mm na mjernom mjestu Orehovčak – Železna Gora) izmjerena u danima 17.-23.6. 2019., nakon skrivenog razdoblja (inkubacije) od prvog tjedna mjeseca srpnja pronalazimo simptome uzročnika plamenjače ili peronospore (Plasmopara) na nezaštićenom lišću i grožđu! Od dana 2.7. 2019. pronalazimo i prve simptome pepelnice grožđa (Erysiphe). Dana 3.7. 2019. pronađeni su i prvi znakovi crne truleži grožđa u Međimurskom vinogorju (Guignardia bidwelli)!

Nakon grmljavinskog nevremena koje je u popodnevnim satima zahvatilo Međimursko vinogorje dana 7.7. 2019. (27,2 mm) tijekom jučerašnjeg je dana osvježilo, te je najviša temperatura zraka bila 20°C. Kiša je ponovno u manjim količinama padala tijekom jučerašnjeg popodneva i protekle noći, ali u manjim količinama (0,8-2,6 mm), a nove oborine ponovno su moguće tijekom sutrašnjeg dana (10.7.) i krajem ovog tjedna (12. i 13.7. 2019.)! Jutros je zabilježena jača magla!

U takvim uvjetima procjenjujemo da u narednom razdoblju prijeti vrlo velika opasnost od zaraze slabije zaštićenog grožđa uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (odnosno vrlo povoljne uvjete za “prijenos” plamenjače ili peronospore s oboljelog lišća na još uvijek vrlo osjetljivo grožđe)!

Većina je vinogradara u proteklom razdoblju obavila “vršikanje” nasada, a zbog oborina i vrućine u drugoj polovici lipnja i početkom srpnja o.g. grozdovi nekih vinskih sorti (npr. Pinot sivi) postaju “zatvoreni”!

Na poljskom mikro-pokusu na netretiranom trsju sorte Moslavac bijeli ili Šipon zabilježena je vidljiva zaraza uljnim pjegama na lišću od uzročnika plamenjače (Plasmopara), uz jače širenje ove bolesti na nezaštićeno grožđe i lišće u danima nakon 28.6. 2019.! Naknadno je moguća i jača pojava pepelnice grožđa!

Stoga vinogradarima savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje biljaka i provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom kurativno-eradikacijskih kombiniranih organskih fungicida za suzbijanje plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Preporučeni razmaci tretiranja zbog velike opasnosti od epidemijskog širenja ove bolesti u prvoj polovici srpnja o.g. iznose 10-12 dana!

Vrućina i sparina pogoduje još uvijek latentnom (skrivenom) razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe), a značajan razvoj ove bolesti na netretiranom i slabije zaštićenom grožđu očekujemo u narednih mjesec dana! Stoga u narednim mjerama zaštite preporučujemo nastaviti suzbijanje pepelnice vinove loze registriranim pojedinačnim ili kombiniranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2018.) pri njihovom izboru preporučujemo im dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Zadnjih je tjedana dana kiša u vinogorju padala tijekom šest dana (u količinama od  0,1 do 27,9 mm), a zadržavanje vlage od oborina, rose i magle je značajno (od početka mjeseca srpnja svakodnevno u trajanju 200 do 1.320 minuta!). Stoga je ovisno o lokalitetu i osjetljivosti vinskih sorata, a prema iskustvima iz o pojavi bolesti iz ranijih sezona, moguće planiranje i provođenje mjera zaštite protiv i protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U mladim nasadima sadnje 2019. godine već od posljednjih uputa preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene!

U posljednjoj smo uputi vinogradare obavijestili da krajem lipnja o.g. očekujemo prvu pojavu leptira ljetne populacije leptira pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana)! U danima nakon 30. lipnja o.g. u vinogorju na praćenim lokalitetima Sveti Urban, Orehovčak i Trnovčak bilježimo aktivan let ljetne generacije pepeljastog grožđanog moljca! Prema iskustvima iz ranijih sezona let druge generacije pepeljastog grožđanom moljca traje mjesec dana, prag štetnosti je vrlo nizak (i najmanji broj njihovih ličinki oštećuje bobice grožđa koje naknadno napada trulež i/ili plijesan), pa protiv ove generacije provodimo dva usmjerena tretiranja s razmacima 10-14 dana registriranim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: U preporukama nakon cvatnje vinograda (od 17. i 27. lipnja o.g.) navedene su mjere za iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze (Candidatus Phytoplasma vitis) (Grapevine Flavescence dorée, FD) kojih su vinogradari obvezni na provođenje, a sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)! Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice moraju se sprovoditi u čitavom području Međimurskog vinogorja!

Prema iskustvima iz ranijih sezona prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! U nekim vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama, iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije do tri aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/): prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke), a drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo u vinogradima vješati žute ljepljive ploče!

Zbog otrovnosti i opasnosti insekticida protiv grožđanih moljaca i američkog cvrčka na pčele, potrebno je prije primjene insekticida pokositi cvatući podrast u vinogradima (a naročito bijelu djetelinu), te primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Kako ne možemo predvidjeti količinu i raspored oborina u drugoj polovici kolovoza i tijekom rujna o.g., uz redovite mjere zaštite protiv uzročnika bolesti (Plasmopara, Erysiphe, Botrytis) i štetnika (Lobesia, Scaphoideus), dobro je tijekom srpnja planirati i provoditi tretiranje folijarnim vodo-topivim gnojivima s naglašenim sadržajem hranjiva kalcij:magnezij:kalij (Ca:Mg:K2O)! Time se pozitivno utječe na jačanje kožice bobica kako bi bile otpornije na pucanje pri mogućim jačim kasno-ljetnim i rano-jesenskim padalinama! Izbjegavati miješanje folijarnih gnojiva sa teškim metalima (npr. bakarnim pripravcima, sredstva koja sadrže Al-fosetil) i anorganskim spojevima (npr. sumpornim fungicidima)!

VAŽNO: Sa naglim porastom temperatura zraka već od 13. lipnja o.g. primjećujemo pojavu prvih simptoma bolesti koja nastaju zbog razaranja drva ili začepljenja žilnog staničja u trsju vinove loze, od koji su najčešće: apopleksija (“eska”) (Phaemoniella chlamydospora, Togninia minima, Fomitiporia mediterranea) (npr. najčešće na na vinskim sortama Sauvignon bijeli i Sauvignon cabernet)! U narednom je razdoblju moguć razvoj simptoma sušenje krakova trsa i upala kore (Eutypa lata, Botryosphaeria obtusa), te fitoplazmatskih žutica (npr. Grapevine Flavescence dorée, FD).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke vinove loze sa mogućim neželjenim promjenama, te pomoć kod izbora najučinkovitijeg modela zaštite, vinogradari mogu potražiti u Čakovcu, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis