Obavijest vinogradarima

Krajem lipnja i početkom ovog mjeseca zabilježena je visoka relativna vlaga zraka, te dnevne temperature između 25 i 32 °C. Sparno i vlažno vrijeme povoljno je za razvoj pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), te za njeno suzbijanje savjetujem koristiti jedan od pripravaka: DYNALI EC, MYSTIC EC, NATIVO WG, POSTALON SC, COLLIS SC, LUNA EXPERIENCE SC, CRYSTAL KS, BUMPER 25 EC, DOMARK ME, DIFCOR EC, FALCON EC, FOLICUR EW, FOND 12 E, KUSABI SC, SERCADIS SC, SYSTHANE 24E, TOPAS 100 EC, VIVANDO SC i dr. Ukoliko se primijete prvi simptomi pepelnice tada možete primijeniti pripravak FALCON 460 EC.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke: GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-M, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, ACROBAT MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, VERITA, PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, FYLAL DOUBLE, MAGMA TRIPLE, MOMENTUM TRIO i dr.

Prednost dati sredstvima koji su najmanje puta korišteni.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama koje ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i dr.

Narednih dana se očekuje pojava odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.). Trenutno u vinogradima gdje nije provedeno tretiranje insekticidima bilježimo pojavu ličinki (L3-L5 stadija). Preporuka je da vinogradari prate spomenutog štetnika pomoću žutih ljepljivih ploča (dovoljno je 1-2 ploče po vinogradu).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis