Obavijest povrtlarima

Obilaskom terena na području županije utvrđena je pojava bakterijskih bolesti  na paprici na otvorenom. Najčešće se javljaju bakterijska krastavost plodova (Xantomonas campestris)  i bakterijska pjegavost plodova (Pseudomonas syringae). Simptomi na listovima vide se u obliku tamnozelenih vlažnih pjega, kloroza, nekroza lista. Pjege se prvo javljaju  na donjim listovima, a kasnije se sele prema vrhu biljke. Usljed jakog napada dolazi do odbacivanja listova i plodova. Bolest se širi zaraženim sjemenom, biljnim ostacima te kišnim kapima, vjetrom i navodnjavanjem  u uvjetima kiše, povećane vlage i visoke temperature.

Bolest treba spriječiti da ne inficira biljku preventivnim mjerama – plodored (najmanje 3 godine), zdravo i tretirano sjeme, zdrav i ishranjen sadni materijal, uništavanje korova, uklanjanje zaraženih biljaka iz nasada te preventivna zaštita od momenta presađivanja na stalno mjesto.

Osim fungicida Champion WG 50 i Neoram WG koji daju djelomično rješenje (oprez u cvatnji , večernji satima  da se smanji fitotoksičnost),  potrebno je ojačati biljku iznutra pojačanom prihranom i biostimulatorima .

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr 

Pripremi za ispis