Obavijest proizvođačima jagoda

Na području naše županije završila je berba jagoda. Nasade je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove i iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Razvoj bolesti se smanjuje kao i napad štetnika ali moramo biti a oprezu jer nisu u potpunosti nestali.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Crystal, Quadris.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, kod pojave Trips (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus, za suzbijanje Lisni uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis