Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 13 dana. U tom periodu pale su mjestimice manje količine kiše, a zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose na listovima preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od  kontaktnih pripravaka kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Može se koristiti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfi 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG. Fungicidi koji imaju kurativno djelovanje i mogu se primijeniti su: Pyrus 400 Sc, Scala SC, Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor i dr.

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili možemo koristiti pripravke: Luna experience, Domark 40 ME, Sercadis i dr. Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Zbog pojačanog leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporuka je ponoviti zaštitu na jabukama jednim od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Runner 240 SC, Affirm i sl.

Vremenske prilike pogoduju pojavi grinje crvenog voćnog pauka te stoga obratite pozornost na njegovu pojavu. U ovoj fazi razvoja kritičnim brojem smatra se 8-10 pauka po listu ili ako je napadnuto 60% listova. Za suzbijanje primijeniti akaricide: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Zoom 11 SC, Masai, Apache.

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši na voćkama te prema potrebi obaviti tretiranje prema preporuci od 14. lipnja.

Feromonskim lovkama u nasadima šljiva prati se let šljivinog savijača (Cydia funebrana) te će se u narednim preporukama dati smjernice za njegovo suzbijanje.

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis