Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda prošlo je 10 dana. Većina sorata vinove loze nalazi se pri kraju cvatnje. U vinogradima nalazimo sporonosne organe plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola) u vidu bijele prevlake s donje strane uljanih pjega. Uvjeti za sekundarno širenje plamenjače po vinogradu su povoljni te je stoga od velike važnosti pridržavati se preporučenih rokova zaštite.

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od prije navedenih pripravaka sistemičnog djelovanja (  Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr).Pripravcima Acrobat MZ i Forum Star dajemo prednost u slučaju pojave uljanih pjega.

Sparno i vruće vrijeme pogoduje i razvoju pepelnice. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Na kraju cvatnje vinove loze potrebno je primijeniti jedan od botriticida ( Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 Sc ), kako bismo spriječili naseljavanje  sive plijesni  ( Botrytis cinerea) na ostatke cvata.

Prije 10-tak dana počeli smo pronalaziti 1. i 2.  ( L1 i L2) razvojni stadij ličinki američkog cvrčka. Kraj cvatnje većine sorata poklapa se s pojavom trećeg razvojnog stadija ličinki ( L3), kada je potrebno provesti njihovo suzbijanje.

Za suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) u RH su registrirani slijedeći pripravci: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC, Abanto, Krisant EC, Piretro natura.

O mogućnostima miješanja navedenih insekticida sa pojedinim fungicidom  raspitajte se kod zastupnika ili kod trgovaca!

Primjena insekticida nije dozvoljena za vrijeme cvatnje, kako bismo zaštitili pčele. Isto tako, primjenu insekticida treba vršiti pred večer, kada pčele ne lete, a prije njihove primjene u vinogradu pokositi eventualni cvjetni pokrov.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Pripremi za ispis