Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) svi posjednici vinove loze u našoj županiji moraju provesti suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u L3 razvojnom stadiju, a upravo takve u vinogradima nalazimo od 17. lipnja.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Krisnt EC te ekološki insekticid Piretro Natura.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 Od početka lipnja u vinogradima nalazimo simptome plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  u vidu uljnih pjega na licu lista i sporulacije na naličju. U narednih sedam dana meteorolozi najavljuju vruče i sparno vrijeme s povremenim olujnim nevremenima što će omogućiti sekundarno širenje plamenjače vinove loze pa vinogradarima preporučamo da po završetku cvatnje obave zaštitu.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze preporučamo  pripravke Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan Gold, Forum Star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal Flash, Mikal Premium F, Antracol Combi, Curzate F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SC, Crystal KS, i sl.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: Chorus 75 WG, Cantus WG, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG ili Geoxe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis