Obavijest poljoprivrednim proizvođačima rajčice

Velike količine oborina kao i toplo vrijeme pogoduju razvoju bolesti ,tako da je potrebno pratiti zdravstveno stanje rajčice i u zaštićenom prostoru kao i u vanjskom uzgoju. Dosadašnje vremenske prilike pogodovale odgovaraju pojavi plamenjače (Phytophthora infestans) , a jaki su napada na krumpiru, tako da je potrebno pratiti pojavu simptoma. Porastom temperatura moguća je i pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) . U uzgoju rajčice u zatvorenom prostoru zbog visoke relativne vlage treba pratiti i po potrebi suzbijati  sivu plijesan

(Botrytis cinerea) .Na rajčici se još može javiti osobito  u zaštićenom prostoru pepelnica (Leveillula taurica), iako nisu zamijećeni simptomi. U uzgoju rajčice u zaštićenom prostoru moguća je pojava i baršunaste pjegavosti lista ( Fulvia fulva), bolest se javljala kod uzgoja u niskim tunelima zbog previsoke relativne vlage.

Potrebno je vršiti stalne preglede i zbog mogućih pojava viroza (TSWV i dr.)  i bakterijoza  (Pseudomonas, Xsanthomonas spp), koje su u posljednjih godina zabilježene na terenu.

U tablici 1. navedeni su fungicidi koji su registrirani u RH .

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Dozvole za bolesti
Mankozeb Dithane DG neotec

Dithane M-45

Pinozeb M-45

plamenjača
Metiram Polyram DF plamenjača
Benalaksil Galben M

Fantic-M

Galben-C

plamenjača
Metalaksil –M

 

Ridomil gold MZ  pepite plamenjača
Metalaksil –M

 

Bakar

 

Ridomil gold R

plamenjača
Azoksistrobin Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Legado

Diagonal

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

pepelnica

pepelnica

Azoksistrobin

difenkonazol

Ortiva top plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

Azoksistrobin

tebukonazol

Custodia pepelnica
Azoksistrobin

Metalaksil

Armentil M plamenjača
Trifloksistrobin Tebukonazol Nativo 75 WG pepelnica
Flutriafol Pointer pepelnica
Famoksadon
cimoksanil
Equation pro plamenjača
Ciazofamid Ranman 400 SC

Ranman top

plamenjača
Difenkonazol Difcor

Argo

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

Mandipropamid Revus

Pergado MZ

plamenjača
Folpet

Bentiavalikarb

Vincare plamenjača
Folpet

Dimetomorf

Sphinx exstra 685 WDG plamenjača
Cimoksanil Cursate B WG plamenjača
Dimetomorf

Ametoktradin

Orvego plamenjača
Zoksamid Electis WG plamenjača

koncentrična pjegavost

 

Tetrakonazol

Domark ME 40 Pepelnica

barš.plijes

Izopirazam Reflect pepelnica
Miklobutanil Systhane 20 EW peplenica
Tiofanat-metil Topsin 500 SC baršunasta plijesan
Propamokarb

Cimoksanil

Proxsanil 450 SC plamenjača
Mankozeb

Cimoksanil

Nautile DG plamenjača
Fenheksamid Teldor SC 500 siva plijesan

bijela trulež

Fludioksonil Switch 62,5 WG siva trulež

bijela trulež

Boksalid Signum siva plijesan

pepelnica

Pirimetanil Pyrus 400 SC

Scala

siva plijesan

Od štetnika na otvorenom susrećemo pojavu lisnih ušiju ( Aphididae) te zadnjih godina pojavu štetnih stjenica (Heteroptera). U zaštićenom prostoru vrlo česta je pojava muha lisnih minera (Liriomyza), pojava štitastih moljaca (Trialeurodeus) .U plastenicima gdje su mješovite vrste dalje je potrebno pratiti pojavu tripsa (Thysanoptera) i za vrućih dana moguća je pojava štetnih grinja (Acarina) .

Potrebno je pratiti i pojavu južnoameričkog lisnog minera (Tuta absoluta) jer je njegova pojava zabilježena u prošloj godini u našoj županiji.

Izbor insekticida vršiti prema pojavi štetnika.

U tablici 2 su navedeni insekticidi koji imaju dozvolu za tretiranje rajčice URH.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
Tiametoksam* Actara 25 WG Neke vrste lisnih ušiju

Štitasti moljci

Metaflumizon Alverde sovice

južnoamerički moljac rajčice

Indoksakarb Avaunt EC sovice
Emamektin benzoat Affirm Južnoamerički moljac, kuk. sovica
Tiakloprid Calypso SC 480 Lisne uši
Deltametrin Decis 100

Decis 2,5 EC

Scatto

Rotor super

Poleci Plus

Lisne uši, sovice, kukuruzni moljac, štitasti moljac, trips
Alfa -cipermetrin  

Fastac  10 EC

 

 

Direkt

Lisne uši

Štitasti moljci

 

Štitasti moljac

Lambda-cihalotrin Karate zeon Lisne uši i drugi grizući i sisajući insekti

Štitasti moljac

Klorantraniliprol

Lambda-cihalotrin

Ampligo Južnoamerički moljac, kuk. sovica, lisne uši
Dimetoat Rogor 40 Lisne uši
Flonikamid Teppeki 500 WG Neke vrste lisnih ušiju
Pirimikarb Pirimor 50 WG Lisne uši
Spinosad Laser Lisni mineri
 

 

 

Abamektin

Vertimec 018 EC

 

 

 

 

Kraft 18  EC

 

 

 

Apache

Tripsi

Lisni mineri

Hrđasta grinja rajčice

Crveni pauci

 

Lisni mineri

Kalifornijski trips

Južnoamerički moljac rajčice

Grinje, lisni mineri

Imidakloprid* Bxser 200 SL ,

Kohinor 200 SL,

Dali,

Confidor 200 SL

 

Staklenički štitasti moljac

 

Actamipirid Mospilan 20 SG Štitasti moljac
Piriproksifen Pyxal

Brai

Harpun

Proximo

Štitasti moljci

Dozvola samo u zaštićenom prostoru

Potrebno je napomenuti da  na tržištu ne postoje sva navedena sredstva, tako da odabir vršite prema ponudi u poljoljekarnama. Obavezno se pridržavati propisane karence kao i upute o namjeni za otvoreni ili zaštićeni prostor.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis