Obavijest vinogradarima

Vinogradarima preporučujemo da prije cvatnje izvrše  zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore ( Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe  necator).

Protiv peronospore preporučujemo neki od slijedećih preparata : Ridomil gold MZ pepite, Fantic-F, Galben-F, Forum star, Acrobat MZ  ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo EC, Collis SC, Crystal, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience ili neki drugi preparat.

Napominjem da se protiv navedenih uzročnika mogu koristiti i drugi pripravci koji su registrirani u RH.

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Pripremi za ispis