Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporučene zaštite za vinograde prošlo je deset dana praćenih učestalim padalinama,visokom relativnom vlagom zraka te nešto nižim temperaturama od prosječnih. Takvi temperaturni uvjeti  pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), a uz visoku relativnu vlagu, jutarnje rose pa i maglu (Zagora),omogućuju aktivnost ostalih gljivica. Stoga  preporučujemo uporabu pripravaka sistemičnog djelovanja-Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F , Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, a protiv  pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas,Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

S obzirom da je u priobalju i otocima krenula cvatnja, u zaštitu vinograda sa sortama osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis cynerea)  planirajte zaštitu jednim od  botriticida– Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG,Teldor SC 500 ili Pyrus 400 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                            mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis