Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vremenske prilike kakve prevladavaju ovog proljeća ( mnogo kiše) pogoduju razvoju bolesti na koštičavom voću.

Za zaštitu od šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila) na koštičavom voću registrirani su pripravci na bazi kaptana Captan WP 50 i Kastor. Na bazi iste aktivne tvari na marelici je registriran pripravak Merpan 80 WDG.

Na breskvi i nektarini je osim navedenih pripravaka registriran pripravak na bazi ditianona Delan 700 WDG.

Za suzbijanje kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) na višnji su registrirani pripravci Chromodin S-65, Topsin M 500 i Luna Expirience, a na trešnji Chromodin S-65 i Delan 700 WDG.

Pripravke koristiti isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno FIS bazi ( Fitosanitarni informacijski sustav).

                                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis