Obavijest vinogradarima

Zbog višednevnih hladnijih dana tijekom svibnja rane sorte vinove loze tek sada počinju s cvatnjom, a kasnije intenzivno razvijaju mladice. Najavljuju se slabe oborine tijekom idućih nekoliko dana što sa toplim vremenom daje idealne uvjete za razvoj bolesti. Savjetujemo stoga zaštitu vaših nasada vinove loze.

Zaštitu vinograda koji ulaze u cvatnju protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Melody duo WP, Forum Star DF, Winner Flow SC, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Crystal KS,  Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG Tilt EC, Postalon 90 SC, Collis KS, Vivando KS i dr.

Pripravci poput: Universalis SC, Cabrio Top DF ili Quadris SC, registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Zaštitu kasnijih sorti obaviti kontaktnim pripravcima poput: Mankozeb WP, Dithane M-45 WP, Antracol 70 WG, Futura 50 WP, Polyram DF i dr.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex ili Dash HC.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis