Obavijest proizvođačima paprike u zaštićenom prostoru

Paprika u zaštićenom prostoru u fazi je intenzivnog rasta i , te se bliži berba koja ove godine kasni radi vremenskih uvjeta. Potrebno je redovito provjetravati zaštićeni prostor i paziti na pojavu štetočinja. U nedovoljno provjetravanim plastenicima zamijećena je pojava bijele truleži i sive plijesni na stabljici i cvjetovima. Kako sam prije napisala, potrebno je postaviti i  redovito mijenjati i pregledavati ljepljive ploče na prisutnost štetnika (lisne uši, trips, štitasti moljac, stjenica) te po potrebi provesti suzbijanje. Također je potreban redoviti i stalni pregled i biljaka na prisutnost štetnika i bolesti. Sve biljke atipičnog izgleda potrebno je ukloniti iz nasada, posebno ako simptomi oboljenja upućuju na virusno oboljenje.

Dozvoljeni fungicidi za upotrebu u zaštićenom prostoru: FONGANIL GOLD (gangrena korijenovog vrata, K  15 d),PROPLANT (gangrena korijenova vrata, K 3 dana),STROBY WG (pepelnica, K 3 dana),VELUM PRIME (namatocid s dodatnim fungicidnim učinkom, K 3 dana),SCALA (siva plijesan, K 3 dana),REFLECT (pepelnica, K 3 dana),CUSTODIA (pepelnica , K 4 dana),ARMICARB (pepelnica, K 1 dan),RITUAL(pepelnica, K 3 dana).

Insekticidi dozvoljeni za papriku u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER, MATCH 050 EC,RUNNER 240 EC, VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG, AVAUNT EC, MOSPILAN 20 SP, PROMANAL NEU, DECIS 100 EC, SCATTO,ROTOR SUPER,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Potrebno je poštivati karencu korištenog sredstva prema roku berbe, a u plastenicima sa predatorima i oprašivačima  potrebno je paziti kod izbora  insekticida!!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/).

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis