Obavijest voćarima

Proizvođačima jabuka i krušaka savjetujemo izvršenje zaštite protiv dvije najvažnije bolesti: čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) i dalje kombinacija sistemičnog i preventivnog pripravka: od sistemika upotrijebiti jedan: Sercadis, Sercadis plus, Pyrus 400, Scala, Faban, Indar 5 EW, Domark 40, Score 250 EC, Difcor. Vodite računa o dozvoljenom broju primijene fungicida u vegetaciji!

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid: Luna experience ili Stroby WG ili  na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Proizvođačima višanja savjetujemo primjenu fungicida protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti: Luna expirience.

Proizvođače višanja informiramo da ima zabilježenih ulova trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) preko kritičnog broja, dozvoljena je primjena insekticida: Rotor super, Decis 100 EC i Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG, (dozvolu imaju jednom u vegetaciji).

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Informacija o skupljanju opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Požeško – slavonska županija

27.06.2019.

Lipkom d.o.o. I.                    Mažuranića 81 Lipik 9.00 – 11.00

 31.07.2019.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 09.00 – 10.00

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis