Obavijest voćarima!

Zbog obilnih oborina potrebno je izvršiti zaštitu  u nasadima jabuka i krušaka od bolesti čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice u jabukama (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu koristiti kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka vodeći brigu o maksimalnom broju tretiranja  pojedinog pripravka u toku vegetacije.

Pripravcima: Score 250EC, Difcor, Indar 5EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Chorus 75 WG dodati jedan od preventivnih: Captan 80WG, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Polyram DF, Folpan 80WDG i dr.

Za suzbijanje pepelnice djeluju i sistemični pripravci Score250 EC, Difcor, Indar 5 EW a mogu se koristiti i pripravci na osnovi sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC80, Thiovit jet i dr.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) može se koristiti jedan od pripravaka: Coragen 20Sc, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso SC 480, Mospilan 20SP.

U nasadima koštičavog voća  ponoviti zaštitu od bolesti  šupljikavosti lista (Stigmina carpophyla)  pripravcima Captan WP50 ili Kastor u nasadima šljiva, višanja, marelica, bresaka i nektarina. Pripravak Delan 700WDG može se primijeniti u marelicama, breskvama i nektarinama.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute i primijeniti sukladno dozvolama u Fitosanitarnom informacijskom sustavu, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Odvoz ambalaže:

13.05.2019. PZ Prvča maloprodajno mjesto br.6  108 brigade ZNG br3 SIBINJ od 8:30 do 10:30

13.05.2019. Agronom d.o.o. BUKOVLJE J. Kozarca 12 od 11:30 do 13:00

Mara Maglić  dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis