Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasad lijeske uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum). Ljeskotoč je kukac crvenosmeđe boje, veličine 6-9 mm, prekriven žutosivim dlačicama, pripada porodici pipa. Štete rade ženke bušeći tek zametnute plodove i polažući jaja, nakon 5-9 dana iz jaja izlaze ličinke koje čitav život provedu u plodu, i kad pojedu sav sadržaj ploda spuštaju se u tlo gdje i prezimljuju.

Stoga je potrebno pregledati nasade i ako se metodom otresanja ispod rodnog grma nađe 3-4 odrasla oblika ljeskotoča potrebno je izvršiti zaštitu.

Zaštitu izvršiti insekticidom Calypso 480 SC i dr.

Mjesto uboda ljeskotoča  ujedno je i mjesto ulaska različitih gljivičnih infekcija npr. trulež ploda (Monilia spp), budući da u protekla dva tjedna bilježimo promjenjivo i vlažno vrijeme pogodno za razvoj bolesti preporučljivo je i izvršiti zaštitu od bolesti jednim od fungicida: Champion WG 50, Bordoška juha caffaro 20 WP i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.
Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis