Obavijest proizvođačima ozime pšenice o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Krajem zadnje dekade mjeseca ožujka (27.03. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice i ječma o potrebama suzbijanja uzročnika bolesti! Sredinom zadnje dekade mjeseca travnja o.g. (23.4. 2019.) proizvođačima ozimog ječma je ponovno upućena preporuka radi završne zaštite klasja i vršnog lišća od uzročnika bolesti i štetnika.

Vremenski uvjeti zabilježeni tijekom većeg dijela zime 2018./19. nisu pogodovali ranijoj i jačoj pojavi bolesti ozimih žitarica (vidi Tablicu 1.), kao nekih ranijih sezona (npr. početkom 2014.)! U razdoblju od početka rujna 2018. do kraja veljače 2019. na pojedinim je mjernim lokalitetima Županije palo 66,0 mm do 128,6 mm oborina manje od mnogogodišnjeg prosjeka! Stoga smo tek krajem druge dekade ožujka o.g. na lokalitetima blizu ušća rijeke Mure u Dravu (Donja Dubrava) pronašli prve simptome smeđe pjegavosti (Septoria) na sorti ozime pšenice Kraljica!

Tablica 1. Količina oborina (mm) kroz “zimsko razdoblje” 2018./19. sezone na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju (mjerni uređaji “iMetos“):

Lokalitet rujan listopad studeni prosinac siječanj veljača Ukupno
Trnovčak 101,8 28,0 56,0 11,2 25,4 25,8 248,2
Belica 113,0 39,4 81,4 12,0 29,8 35,2 310,8
Orehovica 80,3 36,8 70,4 8,8 20,6 20,8 237,7
D.Pustakovec 86,4 42,2 66,4 10,2 27,8 35,4

268,4

*višegodišnje prosječne količine oborina u okolici Čakovca iznose po mjesecima: rujan 87,3 mm; listopad 89,0 mm; studeni 72,7 mm; prosinac 53,9 mm; siječanj 30,6 mm; veljača 43,3 mm (ukupno 376,8 mm)!

Prve simptome novije bolesti (žuto-smeđe pjegavosti i paleži: Pyrenophora) na stranim sortama ozime pšenice (npr. Bologna) u Međimurju ove sezone pronalazimo tek u zadnjoj dekadi mjeseca travnja, jer smo u prve dvije dekade bilježili vrlo povoljne uvjete za naknadni razvoj ovog patogena, naročito na nezaštićenim poljima uz riječne doline Mure i Drave (vidi Tablicu 2.) (zbog razlike u temperaturama dan-noć uz riječne doline bilježimo dugotrajne rose i zadržavanje vlage u usjevima ozimih žitarica)!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimih žitarica za prve dvije dekade mjeseca travnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-22.4. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.4. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-22.4. 2019.
Mursko Središće 56,2 mm 13.680 minuta 10,54°C
Donja Dubrava 68,8 mm 11.745 minuta 10,84°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

Ovisno o rokovima sjetve, primijenjenoj agrotehnici i izabranim sortama krajem prvog svibanjskog tjedna obično započinje klasanje i cvatnja ozime pšenice!

Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika, npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama (uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

VAŽNO: U prvom tjednu mjeseca svibnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj većine dominantnih gljivičnih bolesti u Međimurju (vidi Tablicu 3.). Prema najavama u danima 4.-6. svibnja o.g. kiša je padala na svim mjernim lokalitetima u Međimurju: najmanje u istočnom dijelu (npr. 25,4 mm Donja Dubrava), pa u središnjem dijelu (npr. Mursko Središće 41,4 mm), a najviše je kiše u proteklim danima zabilježeno u zapadnom dijelu Županije (npr. na području općine Štrigova 52,1 mm)! Prosječna je vlažnost zraka zadnja četiri dana vrlo visoka: od 81,8 % do 95,5 %. U narednim danima očekujemo jače jutarnje rose (zbog razlike u temperaturi zraka između prohladnih noći i nešto toplijih dana, a nove oborine moguće su već prekosutra (9.5. 2019.) i narednog vikenda!

Tablica 3. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimih žitarica u prvom tjednu svibnja 2019. godine na lokalitetima uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-7.5. 2019.

Vlaženje lišća (min)

1.-7.5. (6.00 h) 2019.

Prosječna temperatura zraka za 1.-7.5. 2019.
Mursko Središće  41,4 mm 4.950 minuta 11,60°C
Donja Dubrava 25,4 mm 5.345 minuta 11,73°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

Ovisno o rokovima sjetve, primijenjenoj agrotehnici i izabranim sortama započinje klasanje ozime pšenice! Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija uglavnom pronalazimo simptome smeđe pjegavosti (Septoria) (značajno manje žute hrđe), a na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Grandior, Energo, Ludwig, Sofru, Bologna, Soisson i dr.) pronalazimo znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis)! Ovisno o izboru fungicida i mjerama zaštite provedenim krajem ožujka i/ili početkom travnja o.g. pojava i stupanj zaraze ovih bolesti različita je od parcele do parcele!

Nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor registriranih fungicida prilagoditi dominantnim uzročnicima bolesti ozime pšenice, a prema osjetljivosti odabranih sorata (vidi Tablicu 4.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 4. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Razvojni stadij ozime pšenice Sorte pšenice Skupine bolesti
 

razvoj vlati

 

 

“domaće” sorte* Septoria, Puccinia, Erysiphe
“strane” sorte** Pyrenophora
klasanje  sve sorte (“domaće” i “strane”) Fusarium i druge bolesti (npr. Puccinia, Septoria, Erysiphe, Pyrenophora)!

*neke “domaće” sorte: Anica, Gabi, Irena, Katarina, Kraljica, Lira, Lorena, Lucija, Matea, Prima, Srpanjka, Super Žitarka i dr.

**neke “strane” sorte: Apache, Bologna, Energo, Edison, Graindor, Illico, Ingenio, Ludwig, Renan, Sofru, Soissons i dr.

Kao i proteklih sezona, sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2019. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama – uzročnika bolesti, korova i štetnika). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost pljevica i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha (Cvjetković, 2003).

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (vidi Tablicu 4.). Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Većina fungicida imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) i žitnim stjenicama (vrlo toplo razdoblje u zadnje dvije dekade mjeseca travnja o.g. s najvišim temperaturama zraka većim od 20°C naročito je pogodovalo njihovom početnom množenju), te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prema iskustvima iz ranijih sezona jaču pojavu ličinki leme ili crvenog žitnog balca očekujemo sredinom ili početkom druge polovice mjeseca svibnja (ovisno o temperaturama zraka)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom protekle 2018. godine prvi puta je zabilježena rezistentnost ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je osjetljivo 60 % populacije, dok je kod 40 % populacije zabilježena rezistentnost) na području istočne Slavonije! Sve testirane populacije žitnog balca bile su osjetljive na klorpirifos i tiakloprid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Istovremeno sa fungicidima i insekticidima mogu se koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis