Promocija sveučilišnog udžbenika Gradska poljoprivreda prof. dr. sc. Ivice Kisića

Prisutne su pozdravili akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Moderator programa akademik Ferdo Bašić, profesor emeritus predstavio je knjigu riječima: "Sveučilišni udžbenik Gradska poljoprivreda originalno je autorsko djelo, prvo na tu temu u našoj znanstvenoj literaturi. Napisano je na 311 stranica u koji je uključeno 227 slika u boji, 27 tablica te 256 literaturnih izvora. Uz uobičajena poglavlja kao što su proslov, literatura, kazalo pojmova, kratice i životopis autora, udžbenik sadrži sedam narednih poglavlja. Uvod opisuje povijest razvoja gradova, te kvalitetu života u gradovima. Poglavlje tlo u gradskoj sredini pojašnjava glavne uloge tla, te njegove temeljne fizikalne i kemijske značajke. Također su pojašnjene razlike između tehnogenih tala gradskih sredina i evolucijsko genetskih tala razvijenih izvan naseljenih područja". U narednom poglavlju opisane su uloge gradske poljoprivrede, od gospodarske, preko socijalne i zdravstvene, do prostorne i odgojno-obrazovne. Središnje poglavlje pojašnjava oblike gradske poljoprivrede, od balkonskih i krovnih vrtova preko gradskih vrtova te vertikalnih biljnih i životinjskih farmi. Posebno poglavlje se bavi agrotehnikom i zaštitom usjeva u gradskim vrtovima. Vrlo važan dio udžbenika je poglavlje u kome su pojašnjeni načini na koji ublažiti posljedice klimatskih promjena korištenjem gradske poljoprivrede. Posljednje poglavlje osvrće se na sutrašnjicu gradske poljoprivrede.

Prof. dr. sc. Ivica Kisić je autor i koator 11 knjiga, 22 poglavlja u znanstvenin i stručnim knjigama i 250 znanstvenih radova i više od 300 stručnih radova, studija odnosno ekspertiza koje se odnose na gospodarenje tlom, zaštitu i sanaciju tala. Dobitnik je Godišnje nagrade za znanost za 2012. godinu.

Sveučilišni udžbenik Gradska poljoprivreda može se nabaviti na Agronomskom fakultetu (hoppitz@agr.hr) po cijeni od 250,00 kuna.

O sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Upravljanje gradom govorio je njegov voditelj prof. dr. sc. Gojko Bežovan. Studij je osnovan 2006., a u izvedbi njegova programa sudjeluju nastavnici Agronomskog, Arhitektonskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Filozofskog, Geodetskog, Građevinskog i Pravnog fakulteta, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta i Ekonomskog instituta. Tijekom studija proučavaju se aspekti gospodarenja gradom: povijest, postanak, izgradnja, funkcioniranje, transformacije te mjesto i uloga grada u budućnosti. Studij uključuje programe geografije i demografije, geopolitike, urbane ekonomije, prava, sociologije, psihologije, urbanizma i arhitekture, povijesti umjetnosti, medicine, prometa, krajobraza, gradske poljoprivrede i šumarstva. Do sada su upisane četiri generacije od po tridesetak studenata. Temeljni cilj studija je osigurati kvalitetniju edukaciju djelatnika gradskih i županijskih službi u cilju najboljeg gospodarenja gradskim i prigradskim resursima – kazao je Bežovan.

 

 

Pripremi za ispis