Nacionalna radionica projekta DriDanube

S ciljem poboljšanja spremnosti za upravljanje sušom, unaprjeđenja mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu te uspostave operativnog praćenja suše i procjene rizika od suše osmišljen je projekt DriDanube.

Nacionalna radionica međunarodnog EU projekta “DriDanube – Rizici od suše u Dunavskoj regiji” održana je 3. prosinca 2018. u Zagreb, u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda, glavnog projektnog partnera iz Hrvatske te suorganizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao pridruženog partnera i Hrvatskog hidrološkog društva. Na radionici su sudjelovali predstavnici privrede, ministarstava, znanstvene zajednice i izvjestitelja direktno uključenih u projekt.

Voditeljica projekta DriDanube za Hrvatsku, mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin, predstavila je strukturu i ciljeve projekta, dosadašnje aktivnosti i dobivene rezultate, kao i aktivnosti te obaveze koje treba ispuniti do lipnja 2019. kada projekt završava. Zahvalila se svim institucijama koje su pomogle u dosadašnjoj suradnji, među kojima je i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

Da bi se ostvarili ciljevi ovog projekta razvijena su tri alata:

  1. Drought Watch, interaktivna korisnička platforma osmišljena za operativno praćenje suše,
  2. mreža izvjestitelja u Hrvatskoj i baza povijesnih podataka o utjecaju suše na poljoprivredne kulture kao temelji metodologije za procjenu utjecaja suše i prognoze, te
  3. karte za procjenu rizika od suše za različite poljoprivredne kulture.

Navedene alate predstavili su Izidor Pelajić, mr. sc. Lidija Srnec i mr. sc. Ksenija Cindrić Kalin.

Svrha radionice bila je, uz predstavljanje preliminarnih rezultata projekta, diskutirati o korisnosti predstavljenih produkata, kao i mogućim poboljšanjima istih za potrebe krajnjih korisnika.

dr. sc. Ivan Danjek
načelnik Odjela

Pripremi za ispis