Djelo na vidjelo

Potvrda tome je i dugogodišnja organizacija i provedba sortnih pokusa kukuruza sjemenarskih kuća prisutnih u Republici Hrvatskoj, a s ciljem analize i usporedbe rezultata, kako bi poljoprivrednicima omogućili što lakši izbor pravih hibrida za njihovu proizvodnju, sjemenarskim kućama uvid u stanje na tržištu, a i nama savjetnicima mnogo toga: od vrste i kvalitete sjemena, agrotehnike pa do druženja i novih kontakata.

Ovakav tip pokusa organiziran je na tri lokacije (sjeverni – Međimurska županija, središnji – Virovitičko-podravska županija i istočni dio – Vukovarsko-srijemska županija) u Republici Hrvatskoj. U Vukovarsko-srijemskoj županiji za lokaciju je određeno mjesto Nijemci, koji su po svom položaju idealni za ovakav sortni pokus kukuruza. Pokusi su posijani na sve tri lokacije po istovjetnoj metodologiji, kako bi se mogli uspoređivati:

  • uključeni isti hibridi kukuruza iz vegetacijskih skupina FAO 300, 400 i 500,
  • minimalna površina za berbu pojedinog hibrida je 500 m2,
  • provodi se analiza tla na sve tri lokacije,
  • berba pokusa je javna,
  • analiza rezultata pokusa po lokacijama je javna i dostupna svima zainteresiranima.

Ovakvu metodologiju prihvatile su sve sjemenarske kuća (BC Institut, KWS Sjeme d.o.o., PPK d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o., Pioneer Sjeme d.o.o., Syngenta Agro d.o.o.) i uključile se u realizaciju pokusa ustupanjem sjemena svojih hibrida kukuruza koji se mogu naći u široj prodaji kako bi pokus bio što vjerodostojniji i potpuniji. Tvrtka Petrokemija – Kutina uključila se u pokus na taj način da je osigurala provedbu analize tla sa sve tri lokacije i mineralno gnojivo ASN za prihranu, a tvrtka Bayer je osigurala, u svrhu zaštite kukuruza od korova, zemljišni herbicid „Adengo“, koji se pokazao izuzetno učinkovit, što možemo zahvaliti dijelom pravovremenoj i kvalitetnoj primjeni, a dijelom i vremenskim prilikama.

Domaćin pokusa u Vukovarsko-srijemskoj županiji je gospodin Marko Šibalić sa sinom Martinom, koji su ustupili vlastitu parcelu površine 5,40 ha za sjetvu pokusa 39 hibrida kukuruza iz 8 sjemenarskih kuća. Njihovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo bavi se ratarskom proizvodnjom i to na površini od 76 ha. Na tim površinama siju: pivarski ječam, pšenicu, kukuruz, uljanu repicu i soju. Postižu vrlo dobre rezultate koji su plod njihovog neprekidnog praćenja svih najnovijih trendova u poljoprivrednoj proizvodnji, kako tehničkih i tehnoloških dostignuća, tako i svih ostalih noviteta. Treba naglasiti i činjenicu da su redovni gosti na svim predavanjima i edukacijama.

Na krajnje rezultate ovog pokusa direktno su utjecali neki značajni čimbenici kao što su: plodored (predusjev je bila ozima pšenica), agrotehnika (primijenjeno je podrivanje strništa, duboko oranje u jesen, u proljeće prije sjetve gnojidba NPK 7-20-30 – 400 kg/ha i UREA 46% – 200 kg/ha, primjena sjetvospremača, sjetva (24. travnja 2018.) pneumatskom sijačicom četverorednom na razmak od 70 cm, a unutar reda se poštivao sklop za sve hibride unutar FAO skupine jednak, gnojidba paralelno sa sjetvom (u sijačicu) NPK 15-15-15 – 200 kg/ha, zaštita od korova (10. svibnja 2018.) „Adengo“-„Bayer“, kultivacija (25. svibnja 2018.) zajedno s prihranom ASN – 200 kg/ha. KAN 27% – 150 kg/ha, berba (27. rujna 2018.) po četiri reda dužine 180 m.

Za organizaciju berbe i Dana polja zahvalio bih se obitelji Šibalić, a zatim i svim kolegama iz sjemenarskih kuća koji su se nesebično aktivno uključili u sve poslove vezane za berbu pokusa (uzimanje uzoraka, vaganje, određivanje vlage), a također i kolegama savjetnicima koji su odradili poslove mjerenja sklopa, obrade rezultata, unosa podataka, pomoć na vagi i ostalo. Svima veliko hvala na pomoći. Ovakav vid suradnje pokazuje potrebu za još većim brojem ovakvih i sličnih aktivnosti, na korist onih koji su direktno vezani za ovu vrlo važnu granu proizvodnje.

Berba pokusa što znači i Dan polja, odrađena je 27. rujna 2018. na pokusnoj parceli i to sa dva kombajna i u rekordnom roku. Kombajni su bili odlično podešeni, što se moglo vidjeti i po kvaliteti ovršenog zrna, a uz minimalne gubitke. Dobiveni rezultati su bili odmah vidljivi na velikoj ploči kako bi svi zainteresirani mogli što lakše uspoređivati rezultate i donositi zaključke. Uzevši u obzir sve relevantne čimbenike, rezultati su više nego dobri, ali nakon detaljne analize svih dobivenih podataka, doći ćemo do određenih zaključaka o kojima ćemo Vas detaljno informirati.

REZULTATI POKUSA

Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.
pročelnik Podružnice

Pripremi za ispis