Predavanje izrade Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Divoselo – Raduč“ u Gospiću

Gospodarska jedinica „DIVOSELO-RADUČ“ obuhvaća sljedeće katastarske općine: Lipe, Divoselo, Bilaj, Lički Ribnik, Lički Čitluk, Počitelj, Medak, Brezik, Kruškovac, Drenovac Radučki, Kukljić i Raduč.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, a izvoditelj radova je Pro Silva d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2, 1020 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane, te šumovlasnike i šumoposjednike s navedenog područja da sudjeluju na ovom predavanju.

                                                                                                               Stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Slavica Maras, mag.ing.šumarstva

Pripremi za ispis