Javna rasprava za G.J. „Popovačke šume“ i G.J. „Kutinske šume“

Javna rasprava počinje 07.09.2018. od 10.00-12.00 h u prostoru  Doma kulture  na Trgu grofa Erdödyja u Popovači  za  gospodarsku jedinicu „Popovačke šume

Na istoj će lokaciji od 12:00-14:00 h biti održana i javna rasprava za Program gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Kutinske šume“.

Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 099 331 7709 za više informacija.

Goran Abramović, dipl. ing. šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednik

 

Pripremi za ispis