Obavijest maslinarima! 21.08.2018.

Let maslinine muhe (Bactrocera oleae)  u našoj županiji bilježi se u vrlo visokom intenzitetu na opažačkim mjestima Drage, Biograd n/m, Ražanac. Na svim ostalim  pozicijama stanje je još uvijek nepromijenjeno. Stoga i nadalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova (100 plodova slučajnim odabirom).

Ako se utvrdi više od 5% aktivnih uboda (jaja + ličinke), tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca

(pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  DIMETOAT+ BUMINAL  ili ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno).

Ako se pregledom plodova utvrdi veći postotak aktivne zaraze (veći od 10%), što je prema dinamici intenziteta populacije muhe moguće na spomenutim pozicijama gdje se bilježi lov vrlo visokoga intenziteta, tada je opravdana tzv. „kurativna metoda“, odnosno tretman maslinika širom ili kompletne krošnje s jednim od dozvoljenih insekticida:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 23.08.2018. u Nadinskome  blatu, od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis