Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi programa za gospodarenje šumama šumoposjednika gospodarske jedinice “Beletinec – Šćepanje”

Naručitelj radova Savjetodavna služba i izvođač "Salix – Plan" d.o.o., pozivaju sve zainteresirane strane na javni uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za šume šumoposjednika gospodarske jedinice "Beletinec – Šćepanje".

Gospodarska jedinica "Beletinec – Šćepanje" obuhvaća katastarske općine:

  • Bela                                            
  • Donje Makojišće                                              
  • Kamena Gorica            
  • Podevčevo                                
  • Remetinec                                
  • Šćepanje                       
  • Beletinec                                  

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na gore navedenoj adresi.

Javna rasprava održati će se u četvrtak, 06. rujna 2018. godine s početkom u 10:30 sati na adresi Antuna Mihanovića 3, Novi Marof u prostorijama Kulturnog centra Ivan Rabuzin (Mala dvorana).

Predavanje organizira Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba Podružnica Varaždinske županije u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Predavanje će održati ispred izvođača radova tvrtke „Salix – Plan“ d.o.o., Milan Cindrić, dipl. ing. šum., Salix – Plan d.o.o., Čalogovićeva 11, 10 010 Zagreb.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu na javnu raspravu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa gospodarenja.

                                                                       Mario Vlašić, dipl. ing. šum. univ. spec. silv.
                                                                       viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis