Javna rasprava za g.j. „Petrinjske šume“ i g.j. „Glinske šume“ i „Mađari-Šamarica“

Javna rasprava počinje 02.08.2018. od 9.00-11.00 h u prostoru Hrvatskog doma u Glini na adresi Stjepana i Antuna Radića 10, u maloj dvorani na katu.

Na istoj će lokaciji od 11:00-13:00 h biti održano i uvodno predavanje za Programe gospodarenja za gospodarske jedinice „Glinske šume“ i „Mađari-Šamarica“.

Tomislav Šporčić, dipl. ing. šum.
Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednik

Pripremi za ispis