Održana radionica s temom: „Primjena anti-drift mlaznica u zaštiti bilja“

Radionicu je organizirala Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u suradnji s Udrugom proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA i tvrtkom Podravka d. d.

Predavači i demonstratori bili su Irena Brajević, dipl. ing. agr. iz udruge CROCPA te  Ivica Prpić, dipl. ing. agr. i mr. sc. Tatjana Međimurec iz HPŠSS.

Nakon uvodnih govora kojim su prisutne pozdravili Ravnatelj HPŠSS Zdravko Tušek, dipl. ing. agr. i direktor poljoprivrednog sektora u Podravki d.d. Zdravko Dimač, dipl. oec.  započela su predavanja.

Irena Brajević predstavila je različite projekte iz održive uporabe pesticida na kojima udruga trenutno radi kao što su „Crocpa eko model“, „Sigurna primjena pesticida“, „Stop nezakonitim pesticidima“ i dr. Naglasak je stavljen na sigurnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, osobnu zaštitnu opremu (maske, odijela, rukavice…) te potrebu osvješćivanja korisnika SZB o zaštiti zdravlja ljudi i okoliša.

Ivica Prpić je održao prezentaciju na temu: „Primjena anti-drift mlaznica u zaštiti bilja“.  Prikazao je različite vrste mlaznica i njihove glavne karakteristike rada kao što su veličina kapljica i oblik mlaza te pojasnio pozitivne učinke kod korištenja anti-drift mlaznica (low drift i injektorske mlaznice) u vidu smanjenja zanošenja kapljica vjetrom. Primjena sredstava za zaštitu bilja uz otvorene vodotoke, širina zaštitnog pojasa (buffer zona) zahtijeva posebnu pažnju i obvezno pridržavanje mjera zaštite.

Tatjana Međimurec je ukratko prikazala i opisala primjere oštećenja susjednih usjeva uslijed pojave drifta. Na kraju je podsjetila  na organizirano prikupljanje ambalaže SZB od strane tvrtke CIAK d.o.o.

Po završetku predavanja sudionicima su podijeljeni kompleti osobne zaštitne opreme koje je osigurala Udruga CROCPA i radionica se seli na parcelu Danica.

Tamo je Ivica Prpić demonstrirao princip rada prskalice s anti-drift mlaznicama. Pojašnjeni su dijelovi ratarskih prskalica te je istaknuta važnost pravilnog izbora mlaznica u zaštiti bilja radi sigurnije i kvalitetnije primjene sredstava za zaštitu bilja. Uz pomoć vodo-osjetljivih listića prikazana je raspodjela i veličina kapljica dobivena pomoću anti-drift mlaznica. Istaknuto je da je veličina kapljica jedan je od najvažnijih elementa koji izravno utječu na zanošenje (drift) i da se primjenom anti-drift mlaznica značajno smanjuje zanošenje kapljica vjetrom.

Osim prikaza pozitivnog učinaka anti-drift mlaznica demonstrirano je baždarenje prskalice u poljskim uvjetima, gdje se mjeri protok mlaznica, određuje radna brzina agregata (traktor/prskalica) te se izračunava hektarska potrošnja škropiva pri određenom radnom tlaku.

Ivan Krušelj, mag. ing. agr.

 

Pripremi za ispis