Hoće li jedna od najranije započetih žetvi napokon biti privedena koncu?

Ništa bolje uvjete nije imala ni uljana repica. U optimalno vrijeme za obavljanje potrebnih prihrana i zaštite usjeva od uzročnika biljnih bolesti i štetnika na oranice se uglavnom nije moglo radi prekomjerne vlage tla. Zatim su u ožujku i travnju nastupila zatopljenja i prouzročila brže odvijanje feno-faza što je za posljedicu imalo skraćenu vegetaciju na većini zasijanih ratarskih vrsta. Žetva ječma ove je godine na istoku Republike Hrvatske započela koncem svibnja. No, bez obzira na izuzetno rani početak, ovogodišnjoj žetvi nikad kraja. Nepovoljne vremenske prilike tijekom lipnja i srpnja uz česte kiše „razvukle“ su žetvu.  

Pšenica požeta u prvim rokovima žetve bila je zadovoljavajućeg prinosa i kakvoće, a usjevi koji se žanju ovih dana značajno su manjeg hektolitra i povećava se sadržaj primjesa.

Sukladno Pravilniku o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine (»Narodne novine«, br. 46/18.)  navode se kvalitativne klase.

Pšenica se u skladu s parametrima kvalitete razvrstava u sljedeće kvalitativne klase:

Parametri kvalitete

Kvalitativne klase pšenice

Premium

I. klasa

II. klasa

III. klasa

IV. klasa

Proteini (%)

>15

13,5-14,99

12,00-13,49

10,5-11,99

<10,49

Hektolitar (kg/hl)

80

78

78

74

<74

Vlaga (%)

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Primjese (crna) (%)

najviše 2

najviše 2

najviše 2

najviše 2

najviše 2

Ukupna primjesa (%)

najviše 5

najviše 5

najviše 5

najviše 5

najviše 5

Ostvareni prinosi i kvaliteta požete pšenice su jako šaroliki. Mali je udio pšenice koja zadovoljava kriterije premium i I. klase. Prema prikupljenim informacijama s terena, ove je godine nizak hektolitar ograničavajući čimbenik kvalitete.

mr. sc. Tatjana Međimurec
načelnica Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis