Radionica o morskim zaštićenim područjima

Na radionici je sudjelovalo 37 dionika – predstavnika državnih tijela (Uprava ribarstva, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu), znanstvenih institucija (Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Centar za istraživanje mora u Rovinju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu), nevladinih organizacija (WWF, Udruga Biom, Udruga SUNCE, Udruga Plavi Svijet), javnih ustanova za zaštitu prirode (JU More i Krš, NP Brijuni), LAGURa (Lagur istarski švoj, Lagur Pinna nobilis, Lagur Alba), ribara (predsjednik ceha ribara i predstavnik koordinacije malih alata), regionalne samouprave (pročelnik za poljoprivredu i ribarstvo Istarske županije), pravnih osoba koje imaju djelatnost vezanu uz istraživanje i edukaciju o moru (D.I.I.V. d.o.o. za ekologiju mora, voda i podzemlja, Aquarium Pula) te Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

U sklopu programa predstavnici Uprave ribarstva (dip. ing Josipa Runjak) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (mr. sc. Irina Zupan) održali su predavanja o zakonodavnom okviru temeljem kojeg se proglašava zaštita morskih područja. Nakon predavanja je uslijedila rasprava, odnosno glavni dio radionice tijekom kojeg se došlo do zaključaka.

Zaključci prve Radionice o zaštićenim morskim područjima:

  1. Područja s posebnim režimom upravljanja ribolovnim naporom proglašavaju se temeljem Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17), članka 12, stavka 13.
  2. Podržano je donošenje Pravilnika o zaštićenim ribolovnim područjima. Pravilnik je bio na e-savjetovanju još 2015. godine, a njegova objava se očekivala u listopadu te iste godine, međutim ostao je „u ladici“ do danas.
  3. Predloženo je donošenje dodatnih kaznenih odredbi u vezi zaštićenih morskih područja ili pooštrenje postojećih predstojećom izmjenom Zakona o morskom ribarstvu.
  4. Treba pooštriti mjere kontrole i jačati kapacitete za provođenje kontrole, zbog toga što bez kontrole i nadzora zaštićena područja nemaju svoju svrhu.
  5. Predloženo je da se nastavi suradnja biologa, znanstvenika i ostalih zainteresiranih dionika te da se održi okrugli stol na temu zaštićenih morskih područja na 13. Hrvatskom biološkom kongresu u Poreču (19.-23. rujna 2018.) kao i na 12. Crofish sajmu ribarstva (23.-25. studenog 2018.).

 

dr. sc. Danijela Mioković
stručna savjetnica (ribarstvo)

Pripremi za ispis