Danas stupio na snagu Zakon o HPŠSS

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi donio je Hrvatski sabor na sjednici 2. veljače 2018. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 15 od 14. veljače 2018., a stupio je na snagu 22. veljače 2018.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upravlja sustavom savjetovanja korisnika o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom.

Sustav savjetovanja pomoći će poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima u ocjeni rezultata njihova poljoprivrednog gospodarstva te utvrđivanju neophodnih poboljšanja vezanih uz propisane zahtjeve upravljanja, dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, poljoprivrednu praksu korisnu za klimu i okoliš te mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva te u poboljšanju održivog upravljanja i ukupnih rezultata njihovih gospodarstava ili poduzeća.

Mladim poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima sustav savjetovanja trebao bi pomoći pri uspostavljanju poslovanja, održivom razvoju gospodarskih aktivnosti te prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju, bioraznolikosti, zaštiti voda, razvoju kratkih lanaca opskrbe, ekološkom uzgoju i zdravstvenim aspektima proizvodnje.

Zakon po prvi puta omogućuje organiziranje i izvođenje formalnog obrazovanja poljoprivrednika i šumoposjednika kroz osposobljavanje i usavršavanje iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva čime će se omogućiti poljoprivrednicima, ribarima i šumoposjednicima produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija.

Pripremi za ispis