Hrvatski ribari mogu i dalje loviti u Savudrijskoj vali

Ministar Tolušić se u ime svih zahvalio predstavnicima ribara na dolasku i strpljenju, izrazio podršku cijele Vlade RH te još jednom ponovio da arbitražna odluka za Hrvatsku nije mjerodavna – ne obvezuje i neće je primijeniti, pa tako ni njen dio koji se odnosi na razgraničenje na moru u području Savudrijske vale. Hrvatska granica ostaje nepromijenjena, a naša pozicija se ni milimetar neće promijeniti.

Hrvatski ribari imaju pravo loviti ribu na istom području kao i godinama do sad. Svoj posao će i dalje obavljati u miru, a nijedan ribar neće trpiti materijalnu štetu. Naši ribari će biti zaštićeni i imaju apsolutnu podršku Vlade RH – tristo posto smo uz vas!

– rekao je ministar Tolušić ribarima te dodao da ovaj problem ne postoji od jučer niti se sutra može riješiti, ali da nema nikakvih incidenata na granici niti je ijedan ribar u Savudriji dobio kaznu u zadnjih mjesec dana, što su potvrdili i ribari koji su sudjelovali na sastanku.

Hrvatska će zaštititi svoje ribare u Savudriji jer oni su jamac suvereniteta. Institucije ove države raspolažu svim relevantnim informacijama: popisima plovila, snimkama, radarima kojima se bilježe i dokumentiraju sva kretanja u Savudrijskoj vali, pa imamo sve što je potrebno za pokretanje postupaka prema slovenskoj strani ukoliko ona ustraje na jednostranim odlukama. Hrvatska i dalje želi prijateljsku komunikaciju i dijalog sa slovenskom stranom.

Predstavnici Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore zahvalili su svim predstavnicima ministarstava na dosadašnjem angažmanu i podršci iskazanoj na sastanku i zaključili da više nema straha od isplovljavanja u Savudrijsku valu. Predložili su osnivanje jedinstvenog radnog tijela sastavljenog od predstavnika nadležnih ministarstava, ribarskih udruga, grupacija i komora, koje će se redovno sastajati radi koordinacije zajedničkih aktivnosti oko ove problematike te pravovremenog informiranja ribara o poduzimanju budućih mjera.  Svi sudionici sastanka su se složili s prijedlogom. Prvi sastanak navedenog radnog tijela održat će se ubrzo u Savudrijskoj vali.

Pripremi za ispis