Proizvođačkim organizacijama isplaćeno 1,83 milijuna kuna potpore

Isplaćene proizvođačke organizacije:

Udruga mljekara "Drava-Sava" u iznosu od 649.948,13 kn    

PZ UPOCentar Simentalac u iznosu od 513.960,49 kn

PZ Gomolava jabuka u iznosu od 669.649,43 kn

Nacionalna potpora za mjeru početka rada odnosno uspostave proizvođačkih organizacija u Republici Hrvatskoj ima za cilj olakšati početak poslovanja proizvođačkim organizacijama u periodu od 5 godina kako bi dostigle standarde Europske unije i postale konkurentne na njenom tržištu.

Potpora za početak rada proizvođačke organizacije isplaćuje se sukladno Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15), a za treću godinu provedbe poslovnog plana može iznositi najviše 675.000 kuna.

Proizvođačkim organizacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede priznalo i odobrilo njihov poslovni plan dodjeljuje se potpora za pokrivanje troškova plaća administrativnog osoblja, režija, najma prostora, nabave uredske opreme i troškova za pravne usluge i upravnih postupaka.  

Pripremi za ispis