Predavanje za program gospodarenja šumama šumoposjednika u Petrinji i Sisku

  • 09.00 sati u prostorijama Savjetodavne službe u Petrinji (dvorište Gradske vijećnice), za gospodarsku jedinicu „Petrinjske šume“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Bačuga, Cepeliš, Hrastovica, Križ Hrastovički, Mošćenica, Nova Drenčina, Novo Selište, Pecki, Petrinja, Strašnik, Taborište.
     
  • 12.00 sati u prostorijama Savjetodavne službe u Sisku, Galdovačka 1, za gospodarsku jedinicu „Novi Sisak – Sunja“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Blinjski Kut, Crnac, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Novi Sisak, Novo Selo, Praćno, Bestrma, Brđani, Drljača, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Kinjačka, Letina, Mala Paukova, Petrinjci, Radonja Luka, Selišće, Sunja, Vukoševac.        

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom prijedlogu ovog programa za gospodarenje.

Pripremi za ispis