Na tečaju „Proizvodnja mlijeka“ najzanimljiviji praktični dio

Tečaj je organiziran u sklopu izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja, sukladno važećem Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu. S obzirom na to, nositelji poljoprivrednog gospodarstva, koji ostvaruju uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike, dužni su steći potvrdu o završenom obrazovanju poljoprivrednika, odnosno završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja. Program edukacije strukovnog područja stočarstva pod nazivom „Proizvodnja mlijeka“ je organiziran od 23. do 29. listopada 2017. godine u prostorijama Srednje gospodarske škole Križevci. Vježbe i primjeri iz prakse odvijali su se uz pomni nadzor Mislava Drokana, struč. spec. oec. agr., voditelja govedarskog praktikuma.

 

Polaznici su u završnoj riječi i anketi izrazili zadovoljstvo edukacijom na ovom tečaju, te su svi istaknuli da je tečaj od iznimne važnosti zbog međusobnog upoznavanja i razmjene iskustva, te praktičnog dijela nastave u staji s različitim prikazima upravljanja proizvodnjom mlijeka. Osobito ih se dojmila vježba korekcije papaka krava iz područja održavanja zdravlja papaka. Teme tečaja u potpunosti su obuhvatile proces upravljanja jednim gospodarstvom, koje se bavi proizvodnjom mlijeka. Polaznici su mogli slušati zanimljiva izlaganja o agrotehnici proizvodnje krmnih kultura te o štetnim organizmima u proizvodnji krmnih kultura, upravljanju proizvodnjom voluminozne krme i mehanizaciji u spremanju stočne hrane. Osobito je bila zanimljiva skupina predavanja o uzgoju: krava u proizvodnji mlijeka, teladi i junica te reprodukciji. Također su bile značajne i teme: upravljanje hranidbom krava, mehanizacija u hranidbi, objekti i oprema u proizvodnji mlijeka te mužnja, muzni uređaji i upravljanje strojnom mužnjom. Nakon teorijskog dijela u učionici, vježbe su se odvijale u staji.

Krmni stol, ležišta, izmuzište, blatni hodnik sa sustavom izgnojavanja te ostale popratne prostorije polaznici tečaja detaljno su upoznali. Osim nekoliko agroekonomskih tema o poslovanju PG-a te poreznoj politici i osnovama knjigovodstva, polaznici su još savladali područje dobrobiti životinja u govedarstvu, upravljanja stajskim gnojem i provedbe Nitratne direktive u RH kao i korištenja mehanizacije u upravljanju stajskim gnojem. Ovim tečajem u okviru strukovnog osposobljavanja, mladi poljoprivrednici dobili su mnogo više nego li su očekivali. Tečaj je bio zanimljiv, a dio novih iskustava polaznici će zasigurno primijeniti na svojim gospodarstvima. Specijalisti stočarstva Savjetodavne službe dobili su prigodu svoje znanje prenijeti mladima kroz praktične prikaze i nastavu u praktikumu u okviru tečaja „Proizvodnje mlijeka“.

mr. sc. Dario Zagorec
Načelnik Odjela za stočarstvo

Pripremi za ispis