Odluke pred sjetvu pšenice

Mada pšenica, kao ni većina ratarskih kultura ne pripada među visoko dohodovne kulture  njezin uzgoj je jako važan zbog njezine namjene (prehrana ljudi, stočna hrana).

Tablica 1. Površine i prinosi pod pšenicom od 2004.-2016. godine u RH (podaci Državni zavod za statistiku)

GODINA

PŠENICA

 

POVRŠINA (ha)

PRINOS(t/ha)

2004.

162634

4,9

2005.

146253

4,1

2006.

175551

4,6

2007.

175045

4,6

2008.

156536

5,5

2009.

180367

5,2

2010.

168507

4,0

2011.

149797

5,2

2012.

186949

5,3

2013.

204506

4,9

2014.

156139

4,2

2015.

140986

5,4

2016.

168029

5,7

PROSJEK

167023

4,89

Najviše obradivih poljoprivrednih površina u navedenom periodu pšenica je zauzimala 2013. godine 204.506 ha, a najmanje 2015. godine kad sa samo 140.986 ha.

Posljednjih nekoliko godina, pogotovo od uvođenja Kodeksa o otkupu žitarica i uljarica (14. studeni 2014. godine), mnogobrojni poljoprivredni proizvođači u dvojbi su da li proizvoditi pšenicu i koji sortiment? Ove godine objavljen je Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine (NN 64/2017 od 05.07.2017.) koji još detaljnije dijeli pšenice po klasama.

Tablica 2. Parametri kvalitete i kvalitativne klase pšenice

Prva važna odluka poljoprivrednih proizvođača je koju sortu pšenice izabrati. Poznato je da na tržištu postoje visokoproteinske i visokoprinosne sorte (sortiment pšenica na području RH s opisom sorata – stranice Savjetodavne službe-ratarstvo-sortiment pšenice). Ukoliko težimo proizvodnji visokoproteinskih sorata trebamo biti svjesni da te sorte nemaju genetski potencijal za ostvarenje visokih prinosa, dok je kod visokoprinosnih sorata situacija s proteinima suprotna. Budući da pšenica pripada u porodicu trava, visina prinosa ovisna je o količini oborina tijekom vegetacijske sezone. Pšenica najviše prinose ostvaruje u područjima s količinom oborina od 500-700 mm/m² koje su pravilno raspoređene. U proizvodnim godinama kad bilježimo povećanu količinu oborina ostvareni prinosi su viši, međutim postotak proteina je manji i obrnuto. Osim odabira sorte, vremenskih prilika i roka sjetve na kvalitetu pšenice veliki utjecaj imaju stanje tla i provedena agrotehnika tijekom vegetacijske sezone pšenice. Ukoliko je sadržaj humusa i pH tla na koje posijemo pšenicu nizak ne mogu se očekivati visoki prinosi dobre kvalitete zrna pšenice. U prošlogodišnjoj sjetvi ozimih žitarica veliki broj poljoprivrednih proizvođača sjetvu je obavio izvan optimalnih rokova (10. – 30. listopad) što je zbog hladne zime, pomanjkanja oborina u kritičnim fazama razvoja pšenice uzrokovalo smanjeno busanje te u konačnici smanjenje ostvarenih prinosa. Pravovremena zaštita pšenice od bolesti i štetnika i gnojidba (pogotovo dušikom) jako su bitni u ostvarenju visokih prinosa po jedinici površine.

Pšenica jedna od najstarijih kultura, koja po proizvodnji žitarica zauzima drugo mjesto u svijetu zasigurno još dugo vremena bez obzira na cijenu ili ostvarenu dobit neće nestati s naših oraničnih površina.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
Viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis