Demonstracijski pokus na jabukama

Način i varijante pokusa, uz nazočnost voćara, prezentirala je mr.sc. Sanja Biškup, specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voćnjake, maslinike, povrće i cvijeće.

Gnojidba je provedena u tri varijante primjenom gnojiva PETROKEMIJas, ASN, uree i gnojiva iz skupine Fertina.

PETROKEMIJas i ASN predstavljaju izvor dva hranjiva važna u ishrani poljoprivrednih kultura, a to su dušik i sumpor, koji su odmah dostupni biljci.

Prva varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva PETROKEMIJas, u dvije aplikacije, u količini 400 kg/ha i 200 kg/ha, i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%)

  • PETROKEMIJAas je po kemijskom sastavu granulirani amonijev sulfat, koji sadrži 20% dušika (N) u amonijskom i 24 % sumpora (S) u sulfatnom obliku.

Druga varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva ASN (NS 26-15), u dvije aplikacije, u količini 385 kg/ha i 77 kg/ha, i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%)

  • ASN je amonij sulfonitrat u granuliranom obliku, koji sadrži 26 % dušika (N), od čega je 20% u amonijskom i 6% u nitratnom obliku te sadrži i 15 % ukupnog sumpora.

Treća varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva UREA, u dvije aplikacije, u količini 400 kg/ha i 200 kg/ha i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%).

Nakon završene prezentacije nazočni su se aktivno uključili u raspravu i dobili vrlo korisne informacije vezano za gnojidbu i drugih voćnih vrsta, kao i vinove loze.

Eppur si mouve.

Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica
Judita Gerber, mag. ing. agr.,
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis