Nacionalnom strategijom poboljšati prehranu učenika

Izrada Nacionalne strategije je obveza je koja proizlazi iz Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/39 i Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40, a ima za cilj povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.
 
Ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pokazalo je da 66 % učenika i učenica ne jede voće svaki dan, a 76 % učenika i učenica ne jede povrće svaki dan. S porastom dobi učenika i učenica zabilježen je pad u potrošnji voća i povrća pa tako 44 % učenika i učenica u dobi od 11 godina svakodnevno jede voće, dok u dobi od 13 godina to čini njih 35 %. Istovremeno, svega 29 % učenika i učenica u dobi od 11 godina svakodnevno jede povrće, a u dobi od 13 godina ovaj postotak je još niži te povrće svakodnevno jede svega 23 % učenika i učenica. Većina učenika kao najdraže voće izdvaja jabuke, jagode, banane i lubenice. Vrste voća koju većina učenika najčešće jede su jabuke, slijede ih banane, dok su kivi, ananas, grejp i dinja vrste voća koje većina učenika ne voli jesti.
 
Utjecaj Programa mlijeka u školama na prehrambene navike i zdravlje djece procijenjen je provođenjem upitnika za učenike i roditelje koji je provela Savjetodavna služba, a imao je za cilj ispitati naviku konzumiranja i znanje o mlijeku i mliječnim proizvodima i znanje o Programu i utjecaju na prehrambene navike djece. Ispitani učenici preferiraju piti čokoladno mlijeko (75,73%), a odmah nakon njega obično mlijeko (71,97%), na trećem mjestu je kakao (71,13%), nakon čega slijede voćni jogurt, jogurt i sir. Oko 75% učenika konzumira mlijeko ili jogurt kod kuće najmanje jednom tjedno, a u školi 57 % učenika.
 
U razdoblju provedbe Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. cilj nam je povećati udio potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani učenika za 5 %.
 
S obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda pada s porastom dobi učenika, a kako je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom te smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli Školska shema provodit će se među djecom osnovne i srednje škole.

Pripremi za ispis