Jabučna mušica šiškarica (Dasyneura mali)

Simptomi napada vidljivi su na najmlađem lišću koje se uvija prema centralnoj žili na strani lica lista. U tako savinutom listu nalaze se ličinke mušice, koje sisanjem biljnih sokova izazivaju uvijanje i promjenu boje lista, a posljedica je njegovo sušenje. U jednom listu može se naći desetak ličinki. Smatra se, da u nasadima koji su u punoj rodnosti ne uzrokuje ekonomske štete. Jabučna mušica može naštetiti mladim nasadima jer smanjuje asimilacijsku površinu lista, usporava porast mladica i time otežava formiranje uzgojnog oblika.

Slika 1: zaraženo lišće (foto: S. Slovic)

Slika 2: zaraženo lišće (foto: S. Slovic)

Jabučna mušica šiškarica ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava kao ličinka u kokonu u tlu. Odrasle mušice javljaju se krajem cvatnje. Ženke odlažu jaja na bazu mladih listića. Po izlasku iz jaja ličinke napadaju još smotano mlado lišće i u njemu sišu sokove. Uvijek napadaju mlado vršno lišće. Ličinka naraste do 2 mm, u početku je bjelkasta, a kasnije poprima ružičasto narančastu boju. Često je zaraženo nekoliko listova na vrhu jedne mladice.

Slika 3. i 4.: ličinke jabučne mušice (foto: S. Slovic)

Za suzbijanje ovog štetnika u RH dopuštenje ima samo insekticid Decis 2,5 EC. Zbog specifičnosti životnog ciklusa jabučne mušice insekticidi će teško dati zadovoljavajuće rezultate jer su ličinke zaštićene u savijenom listu, što onemogućava djelotvornost insekticidima kontaktnog mehanizma djelovanja, a djelovanje sistemičnih insekticida je otežano zbog propadanja i sušenja napadnutog lista koji tada gubi sposobnost provođenja biljnih sokova, a time je onemogućeno kolanje sistemičnih insekticida.

Radi smanjenja populacije ovog štetnika moguće je provoditi mehaničko odstranjivanje zaraženih listova i mladica.

Suzana Slovic, dipl. ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis